Anonymous
×
Create a new article
Write your page title here:
We currently have 452 articles on Gachimuchi Wiki. Type your article name above or click on one of the titles below and start writing!Gachimuchi Wiki
This page is a translated version of the page Main Page and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎Tiếng Việt • ‎русский
Chào mừng đến với Gachimuchi Wiki
Tất cả thông tin liên quan đến hiện tượng trên Nico Nico Douga và nguồn gốc của nó đều được tìm thấy tại đây. Nội dung trên wiki này bao gồm việc sử dụng quá nhiều phim đấu vật kiêm khiêu dâm đồng tính nam, thẳng và lưỡng tính. Có rất nhiều người tiết lộ cho những bộ phim khiêu dâm đồng tính nam, thẳng và lưỡng tính nói trên. Thông tin thu thập trên wiki này được lấy từ các nguồn được chọn lọc cẩn thận, nhưng không giống như một đứa trẻ trong cửa hàng kẹo. Người xem nên cân nhắc rất kĩ trước khi xem. YOU GOT ME MAD NOW!

Trước khi vào Wiki xin hãy đọc Thông tin WikiChính sách bảo mật

Nhóm dịch giả hiện tại bao gồm: Cyahega, Huuanhtca, kophaiduc

Về Gachimuchi Pants Wrestling (GPW)

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.