Anonymous
×
Create a new article
Write your page title here:
We currently have 452 articles on Gachimuchi Wiki. Type your article name above or click on one of the titles below and start writing!Gachimuchi Wiki

Đấu vật Mỹ đồng tính - American Gay Wrestling

This page is a translated version of the page American Gay Wrestling and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎Tiếng Việt

American Gay Wrestling - Đấu vật Mỹ đồng tính (Tiếng Nhật: アメリカンゲイレスリング Hepburn: Amerikan Gei Resuringu) hoặc Amegay (アメゲイ Amegei) là một video và thẻ Niconico được tải lên trang web vào ngày 26 tháng 7 năm 2007. Nó chính là thứ đã thành lập thẻ Series Đấu vật (レスリングシリーズ).

Tổng quan

High Stakes Wrestling 4. Bên trái: Rip Stone. Bên phải: Brad Michaels.

Đây là video cũ nhất tìm thấy được dưới thẻ Series Đấu vật. Nó được tải lên trang web chỉ 3 tháng trước khi Đấu vật quần Gachimuchi đích thực (本格的 ガチムチパンツレスリング) xuất hiện vào ngày 10 tháng 8 năm 2007. Không chắc chắn được rằng nếu Đấu vật Mỹ đồng tính có mối liên kết với Đấu vật quần Gachimuchi hay không, dù vậy nó vẫn nằm trong series video Gachimuchi Side Sources Collaboration.

Nguồn gốc

Hai bộ phim có mối liên kết với Đấu vật Mỹ đồng tính là bộ phim người lớn Mỹ năm 1996 của BG Enterprise là Rip & Strip Wrestling 1 và bộ phim người lớn Mỹ năm 1998 của BG Enterprise là High Stakes Wrestling 4. Các bộ phim bao gồm các diễn viên Brad Michaels (nhân vật nổi bật nhất), Ren Adams, Rip Stone, và gần đây nhất là Max Grand (tạm thời).

Thông tin trong Series Đấu vật

  • High Stakes Wrestling 4 thường được thấy nhiều hơn trong GPW, Muchimuchi SUMO, và các video Series Đấu vật khác.
  • Ren Adams là nhân vật duy nhất cho đến nay xuất hiện trong hai thể loại phụ của Series Đấu vật: Amegay và GPW.
  • Được nhắc đến lần đầu tiên trên 2channel vào ngày 6 tháng 8 năm 2007.
  • Video đấu vật Mỹ cũ nhất trên Nico Nico Douga.
  • Tất cả những người đàn ông trong thể loại này, cũng đều diễn trong phim của All Worlds Video.

Xem thêm

Liên kết ngoài

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.